Museer

Språk

Vikingabyn Storholmen

Vikingabyn StorholmenVerksamhetens fokus ligger i att tolka och levandegöra arkeologiskt material på ett handgripligt och levande sätt för allmänheten. Målgruppen är bred, med fokus på barn och familjer. Besökare har möjlighet att prova-på hantverk, baka bröd eller skjuta med pilbåge. På området finns hus utförda i olika slags vikingatida byggnadstekniker. Vikingabyn drivs av Stiftelsen Storholmen Norden och Storholmens vikingaförening hjälper till att levandegöra verksamheterna. Föreningens huvudinriktning är att i olika former främja intresset för, och kunskaper om, nordisk forntid och medeltid samt främja samarbete mellan föreningar med liknande intresse. Medlemmarna befolkar Storholmens vikingaby under sommaren och levandegör vikingatiden med sin kunskap på olika sätt. Föreningen håller kurser, föredrag och studieresor för medlemmarna och håller även i olika projekt, evenemang och kurser för allmänheten.

Besöksadress: Varjagvägen 1, Svanberga
För mer information: http://www.storholmen.org/

Sökfasetter

Läs mer