Museer

Språk

Singö hembygdsförening och hembygdsgård

Singö hembygdsförening och hembygdsgårdFöreningen har till uppgift att värna om och vårda hembygdens kulturarv genom att dokumentera föremål, handlingar, byggnader och traditioner med anknytning till Singö. Föreningen äger och förvaltar Mattsgården vars byggnader bildar ett gårdstun med ålderdomlig prägel från sent 1700-tal - tidigt 1800-tal. I mangårdsbyggnaden visas museiutställning om bygdens och föreningens historia. Här har man samlat äldre bruks- och inredningsföremål från Singö. Gården och kaféet hålls öppen för allmänheten med guidade visningar. Föreningen anordnar även föredrag om Singös historia med anknytning till bygden, dess natur och historia.

Besöksadress: Mattsgården, Backbyvägen 85.
För mer information: http://www.singo-fogdo.se/

Sökfasetter

Läs mer