Museer

Språk

Lohärads hembygdsförening

Lohärads hembygdsföreningNorrgården 2:2 i Loskälva är föreningens hembygdsgård vars mangårdsbyggnad uppfördes 1846. På gården finns även ett bränneri och en visthusbod som är kvar efter den tidigare kringbyggda gården. Visthusboden är från 1600-talet och därmed Lohärads äldsta träbyggnad. Förutom att arbeta med hus och trädgård på Loskälvagården ordnar föreningen utflykter och vandringar i bygden med omnejd. Bland föreningens årliga aktiviteter kan nämnas valborgsmässofirande, gökotta, hantverksutställningar, spelmansstämmor och höstfester.

Besöksadress: Lohäradsvägen 231, 761 72 Norrtälje
För mer information: https://www.hembygd.se/loharad

Sökfasetter

Läs mer