Museer

Språk

Sankt Olofs Gille - Frötuna Hembygdsförening

Sankt Olofs GilleFöreningen bildades 1987 i Frötuna församling vars syfte är att värna och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Detta sker bl.a. genom att vårda den gamla fattigstugan från 1690-talet belägen intill Frötuna kyrka och Kyrksjön. Stugan är lättillgänglig och en trivsam mötesplats för medlemmarna. Man arbetar också aktivt med att samla in berättelser och dokument om församlingens historia. Två böcker finns utgivna om Frötuna: Frötunaboken I och II som är skrivna av en grupp personer med stor kunskap om Frötuna socken.

Under sommarhalvåret anordnar föreningen utfärder, studiecirklar, utställningar och musikarrangemang. Två gånger/år ger man ut ett programblad . Ett visst samarbete sker också med närliggande föreningar.

Besöksadress: Sjöstugan, Rösavägen 35
För mer information: https://www.hembygd.se/frotuna

Sökfasetter

Läs mer