Museer

Språk

Vätö hembygdsförening

Vätö hembygdsföreningFöreningens verksamhet är att slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidraga till att alla boende ges hemkänsla i orten. Föreningen genomför traditionsenliga evenemang såsom firande av valborg och midsommar. Genom utflykter, rundvandringar och dokumentering sprids kunskap om bygdens historia och nutid. Man ger också ut publikationen Vätö Förr och Nu där fördjupade kunskaper om bygden förmedlas och bevaras av föreningen.

För mer information: https://www.hembygd.se/vato

Sökfasetter

Läs mer