Museum

Språk

Djur, barn och kvinnor äro lyckliga, men inte vi människor!: en sekelskiftesskildring genom Museum Kasper

Museum Kasper kommer att visas utifrån olika perspektiv om vad man skämtade om kring sekelskiftet 1900. Vad och vem skrattades det åt och vem hade rätten att skratta?

Genom utställningen skildras en tidsperiod sedd genom det ofta negligerade uttrycket skämtbild. Bildernas karaktärer: den ärbara kvinnan, den prostituerade, lösdrivare, sprätten, soldaten och så vidare, spelar mot sin tids verkliga motsvarighet, men i en förskjuten verklighet där den tänkta målgruppens behov skulle tillgodoses. Skämtbilden är en konstruktion av en värld som spelar mot sin samtid. Det verkliga samhället, dess nöjen, hemligheter och farligheter utgör scenariot som bilderna behandlar.

Utställningen visas 16/6 – 13/1 2019.

Välkommen till invigningen av två nya utställningar på Norrtälje museum; Nordströms museum - ett personmuseum om en färghandlares samling och liv och Djur, barn och kvinnor äro lyckliga, men inte vi människor!: en sekelskiftesskildring genom Museum Kasper.

Lördag 16/6 kl 12.00–16.00
Plats: Galles gränd 7. Fri entré.

Museum Kasper.