Museum

Språk

Nordströms museum - ett personmuseum om en färghandlares samling och liv

Torsten Nordström var en samlare. Man kan säga att han förvandlade sitt liv och hem till en utställning – eller kanske rättare sagt teater. Genom den mångskiftande samlingen på Nordströms museum kan besökaren se hans liv genom föremålen. Den är på samma gång mycket privat och offentlig, den växlar mellan personliga ägodelar och utställda objekt.

När delar av den stora samlingen visas på Norrtälje konsthall kommer föremålen att ses från nya perspektiv – vissa föremål har inte ens visats för allmänheten tidigare. Utställningen ställer frågor om Norrtälje under det tidiga 1900-talet, om tidens sociala liv och dess föreställningar om maskuliniteter. Den talar om samlandets praktik, om betydelsen av representation, men framför allt om en färghandlare med ett stort intresse för föremålens värden.

Utställningen visas 16/6 – 13/1 2019.

Välkommen till invigningen av två nya utställningar på Norrtälje museum; Nordströms museum - ett personmuseum om en färghandlares samling och liv och Djur, barn och kvinnor äro lyckliga, men inte vi människor!: en sekelskiftesskildring genom Museum Kasper.

Lördag 16/6 kl 12.00–16.00
Plats: Galles gränd 7. Fri entré.
Arrangör: Norrtälje museum

Nordströms museum - ett personmuseum om en färghandlares samling och liv