Konsthall

Språk

Här-är-du

Norrtälje konsthalls pedagogiska verksamhet för förskolor, skolor och SFI

 

Bilder Studion

Alla konstverk går att arbeta med oavsett ålder. Vi anpassar visningar och workshops efter de förutsättningar vi har och vilka åldrar vi jobbar med. Konsten skall uppmuntra till att bevara och utveckla barns outsinliga förmåga att röra sig mellan fantasi och verklighet, konsten kan vara som en bro mellan dessa två världar. Barnens upplevelse börjar direkt, men den kan också ändras över tid.

Det som skapade förundran igår kan vara något lustfyllt idag osv. Konst är inte svårt, tvärtom så kan den vara rolig, klurig och spännande beroende på vem du frågar. Och det finns inga rätt eller fel när den ska tolkas och diskuteras. Vi ställer öppna frågor till barnen som brukar generera öppna svar. Genom öppna frågeställningar skapas ofta ett lättare samtalsklimat som skapar associationer att knyt an till. Visningen kan sedan kopplas ihop med en workshop. Det är där barnen får vara kreativa, samarbeta, få utlopp för sin fantasi och pröva på olika material och tekniker. För att få bort prestationsångest eller ett osunt jämförande mellan barnens alster så kan grupparbete vara bra. 

Vi skapar gärna något tillsammans i studion. Vårt mål och syfte är att uppmuntra till olika idéer och tankar kring konsten. På så sätt kan vi hjälpa varandra att se på konstverket på olika sätt.

Det gör barnen bättre rustade för att kunna ta egen ställning i vår värld där mycket omformuleras och kräver att vi har ett källkritiskt förhållningssätt. Därför kan också samtidskonsten vara en utgångspunkt i det demokratiska samtalet i skolan och vara ett användbart verktyg i undervisningen och som kan integreras i flera ämnen. Genom att ha visning och workshop till skolor och förskolor, samt aktiviteter till barn i kommunen ger vi en möjlighet för alla barn att få möta kultur på ett eller annat sätt. 

Du som lärare kan antingen boka en visning (ca 45 min), eller ett program där kreativt skapande ingår (ca 90 min). För förskolor och skolklasser i Norrtälje kommun är program och visningar alltid gratis. Alla visningar och workshops anpassas efter ålder. 

För mer information kontakta Victoria Brännström via email: victoria.brannstrom@norrtalje.se eller mobil 073-558 20 96. Telefontid 09-13 vardagar.

Här kan du läsa mer om Norrtälje konsthalls aktuella utställningar.

 

Veckans öppettider

Förskola

Läs mer om Norrtälje konsthalls skolprogram för förskolor.

Låg- och mellanstadium

Läs mer om Norrtälje konsthalls skolprogram för låg- och mellanstadieelever.

Högstadium och gymnasium

Läs mer om Norrtälje konsthalls skolprogram för högstadieelever. Foto:Sepa Sama.

Särskolan

Läs mer om Norrtälje konsthalls pedagogiska verskamhet för elever i särskolan.

Må bra med kultur

Läs mer om Norrtälje konsthalls skolprogram för SFI-elever. Foto: Sepa Sama.

Skapande skola

Läs mer om Norrtälje konsthalls program inom Skapande skola.

Aktuella visningar på Norrtälje konsthall