Konsthall

Språk

Här-är-du

Norrtälje konsthalls pedagogiska verksamhet

Norrtälje konsthall visar främst samtidskonst och är en plats för överraskningar. Här finns mycket att upptäcka för barn och vuxna i alla åldrar. Norrtälje konsthall bedriver en bred och dynamisk pedagogisk verksamhet där det publika arbetet genomsyrar allt från utställningar, visningar och performancekvällar med mera. Tillsammans med andra aktörer i och utanför Norrtälje kommun anordnar vi också debatter, filmvisningar, konserter och utställningsverksamhet.

Samtidskonsten speglar den tid och det samhälle vi lever i. Ofta ställer den frågor om samhället och kan ge bredare perspektiv på vår tillvaro. Samtidskonsten ställer ofta mer frågor än den ger svar. Den kan provocera fram olika ställningstaganden där det inte finns några rätt eller fel. Att formulera frågeställningar utan givna svar skapar spännande samtal om hur vi uppfattar oss själva och andra i en gemenskap. Det ger också ett nytt sätt att lära känna varandra och våra likheter/olikheter som personer.

Varje år visar vi 7-8 olika utställningar med varierat innehåll. I anslutning till varje utställning finns ett informationsmaterial om konstnärerna och texter om utställningen. Vi erbjuder flera visningar med fri entré, skolvisningar, konstnärsmöten, kurser, demensvisningar, lovverksamhet och workshops.

Veckans öppettider

Visningar för grupper

Läs mer om konsthallens visningar för grupper.

Demensvisningar

Läs mer om konsthallens demensvisningar.

Må bra med kultur

Läs mer om Norrtälje konsthalls skolprogram för SFI-elever. Foto: Sepa Sama.

Aktuella visningar på Norrtälje konsthall