Musik teater dans...

Språk

Programbidrag

Programbidrag har tre ansökningsperioder, sista ansökningsdatum är 15 maj, 15 september och 15 december. Beslut kommer cirka 4 veckor efter sista ansökningsdag. Programbidrag kan sökas för ett enskilt kulturprogram eller en serie av program. Det kan till exempel vara en utställning, en konsert, en festival, en teaterföreställning, ett föredrag på ett kulturellt tema eller liknande.

Ansökan ska innehålla uppgifter om planerad verksamhet samt en kalkyl över beräknade kostnader och intäkter. Om bidrag beviljas ska Norrtälje kommuns logotyp finnas med i marknadsföringen. 

Ansök om programbidrag i e-tjänsten Interbook.

Bedömningskriterier:

  • Att programinnehållet hör till någon av konstarterna (scenkonst, bildkonst, film/foto, litteratur) eller av kulturhistorisk art.
  • Att programmet håller en god konstnärlig och arrangörsmässig kvalité
  • Det är tillgängligt för allmänheten
  • Att programmet offentliggörs och utannonseras på lämpligt sätt
  • Att arrangemanget överensstämmer med kommunens egna mål

Redovisning: När programmet är genomfört ska en fullständig redovisning skickas in till kultur- och fritidskontoret. Du gör din redovisning via kommunens e-tjänst.

 

Bidrag till sommarevenemang

Du som arrangör eller kulturförening kan söka bidrag till större kulturevenemang som ska ske under sommaren i Norrtälje kommun.

Ansökan ska vara inlämnad 15 december året före evenemanget äger rum. Beslut om bidragens storlek fattas av Kultur- och fritidsnämnden i februari månad.

Du kan söka evenemangsbidrag via e-tjänst, gör din ansökan här.

Arrangörer och kulturföreningar kan söka om bidrag för att arrangera större kulturarrangemang sommartid.

Boka en scen

Läs mer om hur du hyr en scen.

Behöver du hyra en scen? Läs mer om hur du gör det här.

Snabb peng

Läs mer om hur du söker stipendiet Snabb peng.

Snabb Peng är Norrtälje kommuns stipendium för ungdomsverksamhet. Läs mer om hur du söker stipendiet här.

Kultur i skolan

Läs mer om Norrtälje kommuns kulturutbud för skolor och förskolor.Norrtälje kommun erbjuder ett brett utbud av kulturupplevelser för alla elever i förskola och grundskola.