Museer

Språk

Här-är-du

Riksintresseområden i Norrtälje kommun

I Norrtälje kommun finns höga kulturmiljövärden, vilket avspeglas i det stora antalet riksintresseområden för kulturmiljövården som Riksantikvarieämbetet pekat ut i kommunen. Av landets cirka 1650 områden som är av riksintresse för kulturmiljövården finns hela 26 stycken i Norrtälje kommun, vilket är näst mest i landet.

Dessa riksintresseområden varierar till såväl storlek som kulturhistoriskt innehåll och kan innefatta allt från små bebyggelsemiljöer till vidsträckta landskapsavsnitt som på ett eller annat sätt avspeglar specifika delar av landets historia.

2011 beslutade Norrtälje kommun att göra en kulturhistorisk utredning av 22 av dessa områden. Det gjordes dels för att skapa ett bättre beslutsunderlag för kommunen och dels för att informera om riksintresseområdets kulturmiljövärden till allmänheten.

2016 blev utredningarna klara och de är en guldgruva av information för alla som är intresserade av Norrtälje kommuns lokalhistoria. Här finns utförlig information om kommunens skärgårdsmiljöer, byar och industrimiljöer. Det finns också tips och råd för dig som bor i respektive område, om hur du bäst kan hjälpa till att bevara våra vackra kulturmiljöer.

2021 beslutade Riksantikvarieämbetet att häva Näs som riksintresseområde. Näs illustrerade pedagogiskt levnadsförhållandena på en mindre herrgård vid slutet av 1700-talet.

Karta

Se kommunens riksintressen utmärkta på en karta.

Se Norrtälje kommuns riksintressen utmärkta på en karta.

Skärgårdsmiljöer

Se Norrtälje kommuns riksintressen i skärgårdsmiljöer.

Läs om kommunens kulturmiljöer i skärgården, här ingår bland annat Arholma, Svartlöga och Rödlöga.

Farleds- och kommunikationsmiljöer

Se Norrtälje kommuns riskintressen i farleds- och kommunikationsmiljöer.

Läs mer om Norrtälje kommuns riksintressen i farleds- och kommunikationsmiljöer. Här ingår Grisslehamn och Väddö kanal.

Landsbygd

Se Norrtälje kommuns riksintressen på landsbygden..

Läs mer om kommunens riksintressen i landbygdsmiljö. Här ingår bland annat Häverö, Länna och Skedviken.

Industrimiljöer

Se Norrtälje kommuns riksintressen i industrimiljöer..

Här kan du läsa om kommunens riksintressen i industrimiljöer i Edsbro, Hallstavik, Skebobruk och Herräng.