Bibliotek

Språk

Skaffa bibliotekskort

Registrering - detaljer
(ÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅMMDDXXXX) (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Inneboende)
(namn@domän.se)
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
(4 siffror)

Skaffa bibliotekskort till barn

Barn som fyllt 6 år kan få ett eget bibliotekskort. För att få det behövs vårdnadshavarens tillstånd.

Du som vårdnadshavare kan fylla i en bibliotekskortsbeställning här på webbplatsen eller skriva ut och fylla i en blankett som barnet själv kan ta med till biblioteket. Hämta bibliotekskortsblanketten genom att klicka här. Det går även bra att komma in på biblioteket så ordnar vi ett bibliotekskort på plats.

Det krävs alltså ett skriftligt godkännande av dig som vårdnadshavare eller att du följer med barnet till biblioteket för att bibliotekskortet ska kunna hämtas ut.

Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets lånade böcker, du kan läsa bibliotekens låneregler genom att klicka här.