Musik teater dans...

Språk

Snabb peng

Stipendium "Snabb peng" finns att söka för engagerade ungdomar. Snabb peng ska stödja, stimulera och möta ungdomars initiativ till skapande, aktiviteter eller arrangemang.

Vem kan söka Snabb peng?

  • Du som är mellan 15-23 år och bor i kommunen.
  • Du som vill göra ett projekt som är helt drogfritt och genomförs av ungdomar för andra ungdomar.
  • Ditt projekt ska inte handla om att tjäna pengar för egen del utan vara ideellt.

Hur söker jag Snabb peng?

Hur mycket kan jag få i Snabb peng?

  • Beloppet är på max 5 000 kronor per projekt.

När får jag reda på beslutet?

  • 2 veckor efter att du lämnat in din ansökan ska du få höra hur det gått.

Boka en scen

Läs mer om hur du hyr en scen.

Behöver du hyra en scen? Läs mer om hur du gör det här.

Snabb peng

Läs mer om hur du söker stipendiet Snabb peng.

Snabb Peng är Norrtälje kommuns stipendium för ungdomsverksamhet. Läs mer om hur du söker stipendiet här.

Kultur i skolan

Läs mer om Norrtälje kommuns kulturutbud för skolor och förskolor.Norrtälje kommun erbjuder ett brett utbud av kulturupplevelser för alla elever i förskola och grundskola.