Konsthall

Språk

An issue of structure av Snövit Hedstierna

 ”Sverige beskrivs med andra nordiska länder som ett av det mest framstående i världen när det kommer till jämställdhet i genusfrågor och därför en fråga som bör ifrågasättas ända ner i samhällets benmärg och vändas in och ut”

 An Issue of structure, är ett djupt undersökande konstverk av den svenska konstnären Snövit Hedstierna som påbörjades år 2014 och är i produktion året ut. Genom att utgå från privata upplevelser och ställa dessa i relation till politisk normbildning och forskningsresultat vill konstnären skapa ett rum för eftertänksamhet och reflektion över vår samtidskultur, livssituation och självbild.
I sin helhet består projektet av ett omfattande ljudverk – An Issue of Structure Episodes, indelat i flera sektioner, samt av workshops öppna för allmänheten att delta i, en skriftlig publikation och ett digitalt ljudarkiv som i sin helhet kommer att skapa det största ljudbibliotek om jämställdhet inom de Nordiska länderna.

Konstverket är en alternativ forskningsmetod till den världsomfattande rapporten The Global Gender Gap Report (GGGP), där; Island, Norge, Sverige, Finland står som plats fyra i topp och Danmark rankad till nummer åtta (tidigarenummer fem). Data från denna rapport används ofta för att spegla dessa länder som en utopi och ett exempel påperfektion när det gäller jämställdhet mellan könen och lika rättigheter i samhället. Med detta verk har konstnären somsyfte att undersöka den personliga upplevelsen av denna positiva statistik och jämföra faktiska upplevelser av att varadet ”andra” könet i förhållande till siffror och statistik.

I Norrtälje konsthall visas Episode 2 av ljudverket med ett ljudlandskap som transformeras och byts ut under utställningsperioden. Vi skickar ut ny information om det vid varje tillfälle. Konstnären kommer även erbjuda möjlighet att själv bidra till ljudarkivet genom att delta i workshops och få sin egen röst inspelad under utställningens gång. Alla inspelningar sker anonymt och det ända kravet är att personer ser sin könsidentitet som annat än man. Intervjuerna sker i grupp om 3-5 personer och görs på engelska.

Utställningen pågick 6/10 – 4/12 2016.

Snövit Hedstierna.

Om Snövit Hedstierna

Snövit Hedstierna(1980) är en internationell verksam konstnär baserad mellan Stockholm, Montreal, och Berlin.

Via konsten undersöker hon existentiella frågor och de djupaste av känslor, såsom intuition, kärlek, intimitet, sårbarhet, drömmar och ifrågasätter samtidigt samhälleliga konstruktioner; kroppsframställningar och genusnormer. Genom att skapa bilder och berättelser av levnadssätt och ritualer bortom givna strukturer; avgränsningar och restriktioner eftersträvar hon att ge plats till vad som vanligtvis hålls dolt, gömt, och förtryckt i en normativ värld. Det konstnärliga språket är multidisciplinärt och spänner över video, ljud, fotografi, installation, skulptur och performance med visuell inspiration från industrilandskap, queera kulturer; urblekta nejder och dansgolv i laser och neon.

Snövit har tidigare studerat på Concordia University, Kungliga konsthögskolan, Akademin Valand, Dramatiska Institutet och Konstfack.

Hennes konst har bland annat visats på Manifesta 11, Venedig Biennalen 2015, MoMA NyC, Art Athina, Nuit Blanche Montreal, #YESALLWOMEN LA, Göteborgs konsthall, Norrtälje konsthall, Skövde konsthall och Strömstads konsthall.
Under resterande året 2016 ställer hon ut i samtliga Nordiska länder; Bulgarien, USA, Schweiz, Frankrike och Mexico.