Konsthall

Språk

Sofia Hultin - Vi som längtar till framtiden

Sofia Hultin - Innan vi fanns.

Sofia Hultin (f. 1982) är utbildad på Konstfack och arbetar med performance och video utifrån sitt intresse för marginaliserade berättelser och queer historieskrivning.
Hen är intresserad av villkor och möjligheter för gemenskap kopplat till identitet samt av hur hen som normbrytare kan hitta manövreringsutrymmen i ett samhälle präglat av begränsande maktstrukturer. 

Med utgångspunkt i ett collage av personliga berättelser undersöker Hultin hur dessa kan spegla större samhälleliga strukturer.
Centralt i Hultins arbete och i utställningen på Norrtälje konsthall är idén om vikten av att kunna föreställa sig en förändring för att denna förändring ska kunna ske.

Utställningen visades 19/1 – 18/3  2018.

 

Om verken på utställningen:

Segern i förskott (2017)

Video 29:34 min

I videon håller 10 hbtqi+personer tal från en stor teaterscen. Inspirationen till verket kom av skådespelaren Saga Beckers tacktal som hon höll efter att, som första transperson någonsin, vunnit en Guldbagge för bästa kvinnliga huvudroll 2015. En central idé i Hultins arbete är nödvändigheten att kunna föreställa sig en förändring för att denna förändring ska kunna ske. Det hopp och de möjligheter som öppnades i och med Beckers tal är ett exempel på detta.

 

Innan vi fanns (2017)

Video 10:21 min

Texten i videon baseras på svar som Hultin fått efter att ha frågat hbtqi+personer om filmer, böcker, serier etc. som de på något sätt identifierat sig med eller dragits till innan de kom ut eller var del av ett community. Inom queerteori benämns dessa karaktärer eller händelser som tolkats som queera (även om detta inte varit intentionen från upphovspersonen) som queera läckage. I en kultur där hbtqi+personer inte blir representerade vittnar termen om nödvändigheten att ha någon/något att spegla sig i för att förstå sig själv.

Artiklar: visa en viss artikel