Bibliotek

Språk

Sök i bibliotekens databaser

På denna sida kan du hitta bibliotekens alla elektroniska databaser och uppslagsverk. En del är helt fria att använda medan andra kräver att du sitter vid en av bibliotekens datorer.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på biblioteken, du hittar vår kontaktinformation här.

Uppslagsverk och informationskällor

Nationalencyklopedin - NE

Nationalencyklopedin är ett stort svenskt uppslagsverk. Webbversionen uppdateras kontinuerligt och erbjuder artiklar om vår omvärld och allt mänskligt vetande. NE innehåller även flera extratjänster, till exempel ordböcker, interaktiva kartor och korsordshjälp. Ordböckerna innehåller ordens betydelse och härkomst.

Logga in med ditt lånekortsnummer

Du kan även välja att logga in med personnummer och pinkod eller BankId. Logga då in som vanligt på bibliotekets webbplats. När du är inloggad så blir en länk nedan synlig och när du klickar på den får du automatiskt tillgång till NE.

Alex

Alex är ett lexikon över svenska och utländska författare. Du kan söka i Alex på lånedatorerna på våra bibliotek och på kommunala skolor. Klicka här för att komma till Alex.


Landguiden

Utrikespolitiska Institutet står bakom denna omfattande databas som belyser alla världens länder och ett trettiotal självstyrande territorier. Här hittar du utförlig information om en mängd viktiga geografiska, kulturella, historiska, politiska, ekonomiska och sociala områden. Kartor och länkar till internationella organisationer finns med. Du kan också göra statistiska jämförelser mellan länder och se resultatet i tabeller och diagram. Landguiden är tillgänglig från bibliotekens datorer, klicka här för att komma dit.

Landguiden är också tillgänglig hemifrån men kräver då inloggning med ditt bibliotekskortsnummer.

 

Bibblan guidar

Bibblan guidar är en samling med databaser och andra webbplatser som innehåller mycket fakta och information. Alla resurser i Bibblan guidar har valts ut och granskats av bibliotekarier på svenska folkbibliotek. Bibblan guidar innehåller ca 700 källor som kontinuerligt kontrolleras och uppdateras. Bibblan guidar drivs av Malmö stadsbibliotek, som en del av ett nationellt utvecklings- och samverkansuppdrag i partnerskap med Kungliga biblioteket.
Bibblan guidar är tillgänglig hemifrån och från bibliotek, utan inloggning.
Klicka här för att komma till Bibblan guidar

Lexin

Lexin är ett lexikon på femton minoritetsspråk. Här finns också bildmaterial och kortare videofilmer.
Lexin är tillgängligt hemifrån och från bibliotek, utan inloggning.

De språk som finns med är: albanska, arabiska, bosniska, finska, grekiska, kroatiska, makedoniska, nordkurdiska, persiska, romska (arli), rumänska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska, tigrinska, turkiska, turabdinska och vietnamesiska.

Lexin är fritt tillgängligt från både bibliotekens datorer och hemifrån och kräver ingen inloggning. Lexin består av flera olika typer av lexikon och verktyg:

Lexins ordlexikon

Lexins bildlexikon, där bilder och ord ordnade efter företeelser och olika områden.

Lexins översättningsverktyg, där du direkt kan översätta texter mellan många olika språk.

Litteraturbanken

Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet. Allting är fritt tillgängligt för lustläsare och forskare, lärare och elever och studenter. Allting finns läsbart och sökbart på webbplatsen, men över tusen titlar kan också sparas ner till läsplattor och mobiltelefoner från webbplatsen.

Litteraturbanken


Svenska dagstidningar

Ta del av 27 miljoner digitaliserade tidningssidor från 1600-talet fram till början av 2020. De senaste tidningarna är fyra månader gamla.

Tjänsten är tillfällig (tidsbegränsad och har förlängts under Coronapandemin).

Svenska dagstidningar

 

Släktforskning

Arkiv Digital - svenska

Innehåller fotografier av Sveriges kyrkböcker. Arkiv Digital är tillgänglig från bibliotekens datorer. Klicka här för att komma till Arkiv Digital.
Du behöver inte att fylla i något användarnamn eller lösenord, klicka bara på logga in -knappen. Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Chrome för att bläddra i Arkiv Digital.

Om du vill rensa din sökhistorik i Arkiv Digital klicka på Inställningar på första sidan. Välj sedan Avancerat och Rensa sessionsdata och logga ut.

På Youtube finns det korta instruktionsfilmer om hur du söker i Arkiv Digital.

SVAR - svenska

Här kan du forska och göra anpassade sökningar i Riksarkivet, Sveriges största samling av digitaliserade arkivhandlingar och ett flertal olika databaser. Det finns ca 73 miljoner publika bilder (motsvara ca 131 miljoner sidor). SVAR är tillgängligt från bibliotekens datorer och du kan även beställa mikrofilmade kyrkböcker och domstolsprotokoll på webbplatsen. Klicka här för att komma till SVAR.

Tidskrifter, artiklar och forskning

Databaser

PubMed

Databas på engelska inom medicin (tillgänglig hemifrån och från bibliotek, utan inloggning).

Medicinska sökord/Swedish MeSH

Ett översättningsverktyg i medicin (tillgänglig hemifrån och från bibliotek, utan inloggning).

Swepub

Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar med mera (tillgänglig hemifrån och från biblioteket, utan inloggning).

Uppsök

Examensarbeten och uppsatser i fulltext (tillgänglig hemifrån och från biblioteket, utan inloggning).

 

Vetenskapliga tidskrifter

Många av bibliotekens vetenskapliga tidskrifter finns tillgängliga både i pappersformat och digitalt. Följ länkarna för att komma till den digitala versionen. Tidskrifterna i pappersformat finns på andra våningen på Norrtälje stadsbibliotek.

Alkohol och Narkotika

Läkartidningen

Socialmedicinsk tidskrift (finns inte i pappersformat)

Socialvetenskaplig tidskrift (finns inte i pappersformat)

Specialpedagogik

 

Nyheter om forskning

Forskning.se publicerar aktuella nyheter om forskningsresultat, innovationer och satsningar direkt från landets lärosäten och forskningsinstitut. Redaktionen tar också fram egna artiklar inom olika ämnesområden. Deras uppdrag är att se till att resultaten från svensk forskning når ut brett i samhället. Det är gratis och tillgängligt utan inloggning.

Klicka här för att komma till forskning.se.

Historia

Nordisk kvinnolitteraturhistoria – på svenska, danska, engelska

Nordisk kvinnolitteraturhistoria innehåller artiklar som presenterar, analyserar och omvärderar 800 kvinnliga författare från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Färöarna och Island. Nordisk kvinnolitteraturhistoria är endast tillgänglig från bibliotekens lånedatorer.
Klicka här för att komma till Nordisk kvinnolitteraturhistoria

Kungliga Bibliotekets Sueciadatabas

Digitaliserade bilder ur bokverket Suecia aniqua et hodierna. Databasen innehåller drygt 1300 gravyrer och teckningar som ger en unik bild av 1600-talets Sverige. Databasen är  tillgänglig både från biblioteket och hemifrån.
Klicka här för att komma till Kungliga Bibliotekets Sueciadatabas