Konsthall

Språk

Här-är-du

  • Stadsröra 1

  • Stadsröra 2

  • Stadsröra 3

  • Stadsröra 4

  • Stadsröra 5

Stadsröra

Dialogkonst samlar invånarnas tankar om Norrtälje - Just nu på Norrtälje busstation och vidare ut i kommunen.

Norrtälje stad växer snabbt och det påverkar både invånarna och de flesta delar av samhället. I ett demokratiskt samhälle är dialog i olika former viktigt och just det jobbar det offentliga konstprojektet STADSRÖRA med. Konstnärsgruppen strävar efter en engagerad dialog genom interaktion, workshops och skapande tillsammans med invånarna, vilket ger utrymme för olika perspektiv.

Projektet drivs av konstnärsgruppen Stadsröra i samarbete med Norrtälje kommun, samhällsbyggnadsavdelningen och Norrtälje konsthall. Konstnärsgruppen STADSRÖRA består av Helena Lambert (projektledare, konstnärlig ledare och koreograf), Sara Lindström (koreograf, filmare), Susanna Lundberg (landskapsarkitekt) samt Åsa Norling (scenograf). Tillsammans skapar de en koreografi över utvecklingen i Norrtälje stad utifrån dialog med invånarna.

Offentlig konst, STADSRÖRA, tar plats i människors vardag och möter en publik som också blir deltagare, något som kan öppna upp för oväntade infallsvinklar som annars kanske inte uppmärksammats i stadsutvecklingsarbetet. STADSRÖRAS process och aktiviteter är ett levande konstverk i stadens offentlighet. Det arbetet kommer också att vara av stort intresse att följa och ta del av, särskilt för de stora stadsutvecklingsprojekten och utvecklingen av en ny fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad.

Läs mer om vad STADSRÖRA gör just nu här.

STADSRÖRA