Konsthall

Språk

Här-är-du

  • Stadsröra 1

  • Stadsröra 2

  • Stadsröra 3

  • Stadsröra 4

  • Stadsröra 5

Stadsröra

Dialogkonst samlar invånarnas tankar om Norrtälje

Norrtälje stad växer snabbt och det påverkar både invånarna och de flesta delar av samhället. I ett demokratiskt samhälle är dialog i olika former viktigt och just det jobbar det offentliga konstprojektet STADSRÖRA med. Konstnärsgruppen strävar efter en engagerad dialog genom interaktion, workshops och skapande tillsammans med invånarna, vilket ger utrymme för olika perspektiv.

Projektets första del genomfördes under hösten 2018 och våren 2019.  Nu går projektet vidare med en ny fas som pågår fram till sommaren 2020 med aktiviteter som involverar olika grupper och tar plats i stadsrummet. Fokus för STADSRÖRA i denna fas är axeln genom staden från Södra infarten till Knutby torg. En av aktiviteterna med invånarna är ”bänken”. Det är en kringflyttad dialogaktivitet som besöker olika ställen längs Stockholmsvägen till Knutby torg. På de olika platserna kommer bänken att ställas upp under olika tidsperioder. Vid bänken kan invånarna skriva vykort till STADSRÖRA om till exempel platsen och staden.  Se kartan för vilken plats bänken besöker och när.

Projektet drivs av konstnärsgruppen Stadsröra i samarbete med Norrtälje kommun, samhällsbyggnadsavdelningen och Norrtälje konsthall. Konstnärsgruppen STADSRÖRA består av Helena Lambert (projektledare, konstnärlig ledare och koreograf), Sara Lindström (koreograf, filmare), Susanna Lundberg (landskapsarkitekt) samt Åsa Norling (scenograf). Tillsammans skapar de en koreografi över utvecklingen i Norrtälje stad utifrån dialog med invånarna.

Offentlig konst, STADSRÖRA, tar plats i människors vardag och möter en publik som också blir deltagare, något som kan öppna upp för oväntade infallsvinklar som annars kanske inte uppmärksammats i stadsutvecklingsarbetet. STADSRÖRAS process och aktiviteter är ett levande konstverk i stadens offentlighet. Det arbetet kommer också att vara av stort intresse att följa och ta del av, särskilt för de stora stadsutvecklingsprojekten och utvecklingen av en ny fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad.