Konsthall

Språk

Stadsröra

Ett konstprojekt, en immateriell kartläggning, en fysisk medborgardialog i Norrtälje stad Norrtälje stad växer och förtätas i en takt som aldrig förr.

Påtagliga förändringar i en stad kan för några upplevas som smärtsamt. Men förändringar medför också möjligheter - att lyfta perspektiv på staden, att aktualisera och vitalisera frågor om stadens framtid. Vad är det för stad vi bygger fram? Vad är det för samhälle vi vill leva i? Hur kan vi medborgare påverka stadens utveckling och på vilka sätt?

Ett offentligt konstprojekt
STADSRÖRA är ett treårigt konstprojekt i Norrtälje stad. Fem konstnärer från olika discipliner kliver in i debatten om staden, i syfte att undersöka de gemensamma offentliga rummen. Vad har vi för sociala mötesplatser idag? Vilka slags mötesplatser saknar vi och drömmer vi om? Vad är egentligen en mötesplats? Kan vi skapa nya former av stadsrum som utgår ifrån medborgarnas idéer och visioner, i samspel med konstnärlig gestaltning och praktik? Hur blir det då?

En immateriell kartläggning
Utifrån dessa frågeställningar har ett första steg för konstnärerna varit att att undersöka platser i Norrtälje utifrån vad som ligger dolt på platsen i form av individuella och kollektiva händelser - minnen, drömmar, känslor, funderingar. Alla de lager av mänskliga möten med landskapet och med andra människor som formar en plats till vad den är och gör - platsens själ.

En fysisk medborgardialog
Det viktigaste momentet i kartläggningen av staden har varit kontakten med Norrtäljeborna. Genom olika aktioner - experimentella stadsvandringar, performances, intervjuer och guideturer - har gruppen tillsammans med invånarna utforskat stadens olika rum - vad olika platser betyder för medborgarna, hur de brukas och hur de skulle kunna tas i anspråk på nya sätt.

Utställningen
Utställningen STADSRÖRA bjuder in besökarna att ta del av projektets första fas. Den startade i september 2018 och fortsätter t.o.m. utställningens slut den 10 mars 2019. Hör röster, visioner, drömmar och tankar från stadens medborgare. Ta del av Stadsröras process i konstnärlig gestaltning. Utställningen innehåller även interaktiva delar som uppmuntrar besökarna att fysiskt engagera sig i frågor kring stadens utveckling - så ett frö i staden, vattna en plats, skriv ned en tanke eller förhöj en samhällsvision på ett demonstrationsplakat. I nästa fas av projektet kommer konstnärerna tillsammans med olika grupper i civilsamhället att bygga temporära scenrum i staden - interaktiva installationer där stadens medborgare och besökare kan delta i ett kollektivt berättande genom rörelser, ljud, landskap och objekt.

Stadsröra är ett samarbetsprojekt med Norrtälje Konsthall och genomförs med stöd av Region Stockholm och Norrtälje Kommun Kultur- & Fritidskontoret.

Utställning på Norrtälje Konsthall 8/2-10/3 2019
Invigning av kulturchef Per Ahlin kl.17 den 8/2
Konstnärerna bakom STADSRÖRA:
Helena Lambert: scenkonstnär samt initiativtagare och projektledare
Sara Lindström: koreograf och filmare
Sanna Lundberg: landskapsarkitekt
Åsa Norling: scenograf
Anna Sóley Tryggvadóttir: kompositör och ljuddesigner

För pressbild och mer information: Mobil: 0723 24 75 11 (Helena Lambert)
E-post: stadsrora@gmail.com Web: www.stadsröra.se