Konsthall

Språk

Tamara de Laval - Demarkationslinjer

Norrtälje konsthall har den stora glädjen att få presentera konstnären Tamara de Laval och utställningen DEMARKATIONSLINJER. Utsällningen visas 2/2-7/3 2019.

I konsthallen visas ett antal stora målningar och några mindre utförda i akrylfärg och tusch på ritfilm.

Motiven är stora poetiska landskap och i dessa finns ofta kvinnor i olika och ibland utsatta situationer. Tamara de Laval utgår från den egna erfarenheten och bilderna handlar ofta om relationer, feminism och politiska skeenden.

Hon inspireras av filosoferna Deluze och Guattari och deras teorier om rhizomatiskt, icke hiearkiskt och icke kronologiskt sätt att tänka. Bilderna byggs upp utifrån detta tänkande och berättelser tar form och lämnar en öppen dialog till betraktaren

Demarkationslinjer betyder ” folkligt fastställd gränslinje mellan två stater. I allmänt språkbruk avses en vapenstilleståndslinje som skiljer parterna i en väpnad konflikt.” (ur säkerhetspolitik.se) överskriden linje avbryter stilleståndet.

Med hänvisning till titeln av utställningen och Meetoo rörelsen som Tamara de Laval är starkt engagerad i finns en fingervisning om hur gränser behöver ses över och hur nya gränsdragningar behöver diskuteras i offentligheten.

Tamara de Laval är utbildad på kungliga konsthögskolan i Stockholm 1976-81, medlem i konstnärsgruppen Meteor som arbetar internationellt med olika offentliga konstprojekt.
Hon har under lång tid arbetat både i Indien och Egypten och där medverkat i både utställningar och olika konstprojekt. Visats bland annat på Dunkers kulturhus, Havremagasinet, Varbergs konsthall, Borås konsthall och är representerad på Galleri Leger, Malmö, Galleri Pi, Copenhagen, Monica Strandberg Gallery, Kalmar, Apparao Galleries, Chennai, India, Sri Parvarathi Gallery, Chennai, India.

För mer information och pressbilder, vänligen kontakta Helén Hedensjö,

Konstnärlig ledare Norrtälje konsthall, helen.hedensjo@norrtalje.se, 0176-716 76.

Tamara de Laval - Demarkationslinjer