Bibliotek

Språk

Biblioteksbuss + teater

Biblioteksbussen+teater 

Biblioteksbussen+teater är en satsning för att nå ut med teater till förskolor i glesbygden. Det är ett samarbete mellan Stadsbiblioteket och kommunens barnkulturproducent.
Bussen kommer hela vägen fram till enheten och barn och pedagoger får kliva in i bussen och se en föreställning.

Turnén med Biblioteksbussen+teater äger rum en gång per termin och det är i nuläget trettio förskolor som omfattas. Rutten planeras av Norrtälje stadsbibliotek och de förskolor som står i tur att få besök kommer att kontaktas i god tid. 

Mer information kommer att finnas på www.norrtalje.se/kulturiskolan

Ingen bokning. De förskolor som ska få besök kommer att kontaktas i god tid innan. 

I bussen passar det bäst med små föreställningar med max två artister. Är du en professionell artist och vill spela i bussen så är ni välkomna att kontakta barnkulturproducenten Hanna Lundmark: hanna.lundmark@norrtalje.se, 0176-284207.

Schema

Gula gruppen VT20
Svanberga förskola, Sjöhagens förskola Svanberga och Björkö Arholma förskola.
Viktoriagårdens förskola Gräddö, Rådmansö förskola Södersvik och Skederids förskola
Skebo förskola,  Edsbro förskola och Herrängs förskola.

Blå gruppen HT20
Gottröra, Närtuna och Rö.
Vätö, Estuna och, Drottningdal
Söderbykarl och Grisslehamn

Gröna gruppen VT21
Köpmanholm, Blidö och Länna fsk (Bergshamra)
Rånäs, Ekebyholms allé och Ekens (Ekebyholm)
Familjedaghem Länna x2, Riala fröstugan (även Waldorf fsk Riala) och Sättra leka

Schemat ovan är återkommande och rullande så när säsongen för Gröna gruppen slutat så är det dags för Gula gruppen att ta vid igen.

Arrangör: Kultur- och fritidskontoret i samarbete med barn- och utbildningskontoret och Norrtälje stadsbibliotek.