Bibliotek

Språk

Utställningsplats

Har ni gjort ett temaarbete eller något annat som ni gärna vill visa upp för andra? Flera av våra bibliotek erbjuder möjlighet att arrangera utställningar! Kontakta ditt närmaste bibliotek så hjälps vi åt att hitta en lämplig utställningsyta. Du hittar barn- och ungdomsbibliotekariernas kontaktuppgifter här.