Museer

Språk

Här-är-du

Värdegrund

Norrtälje kommuns värdegrund ska genomsyra organisationens verksamhet och återspeglas i densamma: 

“Invånaren först”- vårt uppdrag är att tillgodose våra invånares behov av en långsiktig museal verksamhet och att värna och presentera deras lokala kulturarv. 

“Allas lika värde”- vi verkar för allas möjlighet att uppleva kulturarv utifrån sina egna möjligheter och förutsättningar. Vi vill särskilt framhålla vikten av respekt för alla individer oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religion, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Detta skall återspeglas i vårt interna såväl som publika arbete. 

“Höga förväntningar”- Vår verksamhet ska alltid präglas av hög kvalitet oavsett forum eller medel. Vi strävar efter att vara en medveten, inkluderande och progressiv organisation.